Harmonie

Harmonie Les Amis Réunis is opgericht op 15 februari 1894 met als doel “het beoefenen van de toon- en toneelkunst”. Uit de notulen van de eerste jaren blijkt dat er in die periode 3 afdelingen zijn geweest te weten een zanggroep, een harmonie en een toneelgroep.

Na 1919 heeft de vereniging de overstap gemaakt naar de blaasmuziek om, in de toenmalige gemeente Nieuwstadt, de festiviteiten en kerkelijke plechtigheden muzikaal op te luisteren. Dit is tot op de dag van vandaag nog het belangrijkste doel van onze vereniging.

In de loop der jaren zijn er door onze vereniging grote feesten georganiseerd met als voornaamste doel de benodigde gelden te verzamelen voor de aanschaf en instandhouding van het instrumentarium.
De drumband van onze harmonie is opgericht in 1954.
In 1963 behaalde de harmonie het Limburgs kampioenschap in de eerste afdeling en een promotie naar de ere afdeling in 1992.
In 1994 heeft de harmonie op gepaste wijze haar 100 jarig jubileum en de drumband haar 40 jarig jubileum gevierd.
In 1997 werd deelgenomen aan het WMC in de 2e divisie met als resultaat een 1e prijs.

De drumband werd Limburgs kampioen in 1994 en 2009 en Nederlands kampioen in 1995 en limburgs kampioen in 2009. In 2005 werd middels diverse activiteiten door het jaar heen ons 110 jarig jubileum gevierd en het 50 jarig jubileum van de drumband.

 

Onze Privacy policy vindt u op deze website onder het tabje:
privacy policy lar.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.