comité

Elsene Solisten Toernooi
Bondsconcours voor solisten en ensembles

Al sinds 1977 wordt jaarlijks het Elsene Solisten Toernooi te Nieuwstadt georganiseerd door een groepje vrijwilligers. Zij doen dit onder de naam Elsene Solistentoernooi (E.S.T.). De doelstelling van dit toernooi is jeugdigen en ouderen meer liefde voor de muziek bijbrengen door hen solistisch of in kleine ensembles voor publiek te laten optreden. Het EST staat onder auspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en geldt als één van de voorrondes voor de grote Finale voor jonge solisten (FJS).
Aan dit toernooi kan worden deelgenomen door muzikanten van de aangesloten lidverenigingen van de LBM.

Door het organiseren van dit toernooi hoopt het comité ook een steentje bij te dragen aan een gezonde financiële positie van de Harmonie, met name voor de aanschaf en het onderhoud van de instrumenten.

Het dagelijks bestuur van het EST- comité bestaat uit :

Voorzitter:                      –

Secretaris:                      Yvonne Niessen

Penningmeester:       Francine Willms

Comitéleden;

  • Thijs Busch
  • Leo Hennen
  • Pim Verbraak

Onze Privacy policy vindt u op deze website onder het tabje:
privacy policy lar.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.